1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

Ανακάλυψε τις υπηρεσίες μας

Στην AccessLab παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες με κοινωνικό αντίκτυπο

Εστιάζοντας στη συμμετοχή των πολιτών, προσφέρουμε λύσεις που ενισχύουν τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης και αναβαθμίζουν το κοινωνικό προφίλ των επιχειρήσεων.

Λύσεις τεχνολογίας

 • Χαρτογράφηση και οπτικοποίηση δεδομένων αστικής και κτηριακής προσβασιμότητας
 • Πλοήγηση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στην πόλη
 • Δήλωση εμποδίων στη μετακίνηση
 • Ενσωμάτωση καλών πρακτικών Smart Cities και Internet of Things μέσω αισθητήρων κίνησης
 • Υποστήριξη των συνδυασμένων μεταφορών

Εργασίες μηχανικού

 • Μέτρηση και αποτύπωση χώρων και εγκαταστάσεων
 • Μελέτες προσβασιμότητας και αδειοδοτήσεις
 • Προσαρμογή χώρων για χρήση από άτομα με αναπηρία
 • Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού

Συμβουλευτική

 • Παροχή τεχνικών συμβουλών για ζητήματα προσβασιμότητας
 • Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Σύνταξη προτάσεων και φακέλων χρηματοδότησης
 • Ενδυνάμωση του προσβάσιμου τουρισμού

Αντικείμενο δραστηριότητας

Καταγραφή & Αξιολόγηση υποδομών

Πραγματοποιούμε έρευνα στο πεδίο και συλλέγουμε δεδομένα με τη βοήθεια εξειδικευμένων συσκευών υψηλής ακρίβειας (Hi-Target Qmini A7).

Παραγωγή & Ανάλυση δεδομένων

Αξιοποιώντας λογισμικά χαρτογράφησης όπως το QGIS και το ArcGIS, δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές γεωχωρικών πληροφοριών.

Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών

Αναπτύσσουμε fully responsive και mobile friendly πλατφόρμες προσβασιμότητας, καθώς και mobile εφαρμογές για τη διευκόλυνση της μετακίνησης.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και υλοποιούμε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.

Σχεδιασμός & Υλοποίηση παρεμβάσεων

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση σημειακών παρεμβάσεων βελτίωσης της αστικής και κτηριακής προσβασιμότητας.

Ενημέρωση & Επικοινωνία

Επικοινωνούμε ζητήματα που αφορούν στην προσβασιμότητα και ενημερώνουμε ενδιαφερόμενους φορείς για τις τρέχουσες εξελίξεις.

Επικοινώνησε μαζί μας

Στην AccessLab θα βρεις τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη για ζητήματα προσβασιμότητας και αστικής κινητικότητας!

Μπορείς να μας επισκεφθείς!

Σε περιμένουμε στα γραφεία μας στην οδό Λομβάρδου, αριθμό 64, στην Αθήνα. Θα χαρούμε να σε γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί σου!

© 2021 All Rights Reserved.