ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο χάρτης αποτελεί δείγμα outsourcing υπηρεσιών μας για την Innoland ΕΠΕ για τη βελτίωση των συνθηκών και την ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΜΜΜ για τον πολίτη.