1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
Λιμένας Μήλου

Δημιουργία έξυπνης και πράσινης ζώνης στον λιμένα Μήλου

Την Άνοιξη του ’19, η AccessLab συνεργάστηκε με της εταιρεία 5Knocks στο έργο «Δημιουργία έξυπνης και πράσινης ζώνης στον λιμένα Μήλου». Αναλάβαμε την εκπόνηση Τεχνικής Έκθεσης με προτάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στον λιμένα της Μήλου.

 

Ειδικότερα, η Τεχνική Έκθεση περιελάμβανε τα εξής μέρη:

-Σκοπιμότητα – Γενική Περιγραφή

-Λύσεις Προσβασιμότητας

-Προτεινόμενες παρεμβάσεις

-Τεχνικές προδιαγραφές

-Χρόνος υλοποίησης και Κοστολόγηση Υπηρεσιών

-Σχέδια των παρεμβάσεων προσβασιμότητας

 

Επίσης, αναλάβαμε τη σύνταξη των εξής σχεδίων:

-Γενικό σχέδιο με απεικόνιση όλων των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν στον λιμένα

-Σχέδιο με τις θέσεις εγκατάστασης παγκακίων, διατάξεων αισθητήρων, ηλιακής στήλης, ηλιακής στάσης λεωφορείου και πράσινης γωνιάς

-Σχέδιο με τη θέση εγκατάστασης ηλιακών στηλών οδοφωτισμού


Περίοδος υλοποίησης

Μάρτιος - Μάιος 2019