ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έρευνα για τις δυνατότητες μετακίνησης των ατόμων με αμαξίδιο στην πόλη.

Επισκέψου το ερωτηματολόγιο