1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΑΘΜΟΝΟΝ AGORA

Η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας στην AccessLab. Επιλέγουμε να υποστηρίζουμε εργασίες που μελετούν την αστική ανάπτυξη.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα Άθμονον AGORA (www.webgis.accesslab.gr/marousi.html) φιλοξενεί δεδομένα για τις χρήσεις γης στο εμπορικό κέντρο του Δήμου Αμαρουσίου, τα οποία έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

ΕΠΙΣΚΕΨΟΥ ΤΟ PROJECT
Περίοδος υλοποίησης

Χειμώνας 2018