1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
ΓΚΑΖΙ

WHEELROUTE

Το WheelRoute είναι μια GIS πλατφόρμα που συγκεντρώνει και διαχειρίζεται ανοικτά δεδομένα προσβασιμότητας. Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στην πόλη, να αναζητήσει μια οδό και να ενημερωθεί για προσβάσιμες ράμπες, πεζοδρόμια και διαβάσεις ή να μετρήσει μια απόσταση που επιθυμεί να διανύσει. Παράλληλα, μπορεί να δηλώνει κάποιο εμπόδιο που συναντά, όπως η παραβατική στάθμευση.

ΕΠΙΣΚΕΨΟΥ ΤΟ PROJECT
ΕΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ:

2018