1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
ΜΑΡΟΥΣΙ

ATHMONON AGORA

Η εφαρμογή «Webgis Αθμονον Agora» επιτρέπει στις επιχειρήσεις του Εμπορικού Κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου να διατηρούν διαδικτυακή ηλεκτρονική παρουσία ώστε ο χρήστης να μπορεί να πλοηγηθεί εύκολα και γρήγορα αξιολογώντας χωρικά τις θέσεις των καταστημάτων καθώς και να αναζητήσει συγκεκριμένα κατάστημα ανάλογα με το είδος και το όνομα του.

VISIT PROJECT
YEAR:

2018